Тестирајте ја вашата интелегенција преку овие 3 прашања

ИЗВОРНов Лист
|

Тестирајте ја вашата интелегенција со тоа што ќе ги одговорите сите прашања поставено подолу. Доколку не можете да ги одговорите самите, решенијата можете да ги видите под прашањата.

1.Некои месеци имаат по 31 ден а некои по 30, колку месеци имаат 28 дена?

2.Поделете го 40 со половина, па додајте 10. Кој е резултатот?

3.Една жена му дала на скитник 10 денари. Жената на скитникот му била сестра, но скитникот не е нејзин брат. Како можете тоа да го објасните?

1.Сите месеци имаат 28 дена.

2.Одговорот е 90 бидејки делење со половина е исто како множење со 2, и со додавањето на 10 би се добило 90 (40 х 0,5 + 10 = 90).

3.Скитникот е жена, тие се сестри.