Импресум

Со порталот novlist.mk управува: Дигитал Медиа Солушнс ДОО Скопје

Одговорен уредник:
-Ана Нешовиќ