Импресум

Со порталот novlist.mk управува: Дигитал Медиа Солушнс ДООЕЛ Скопје

Одговорни уредници:
-Благоја Неделковски