Оваа загатка им зададе проблеми на многу луѓе: Дали можете да го најдете скриениот број?

|

Мислите дека сте имате висока развиена проценка? Тестирајте ги вашите способности за набљудување и обидете се да го пронајдете скриениот број во интересна оптичка илузија.

Предизвикот крие две цифри во оваа илузија. Загатката е тестирана на голем број луѓе и само 40 проценти успеале да ја забележат бројката, па дали и вие ќе бидете меѓу нив?

Ако не успеавте да го пронајдете бројот, решението е подолу.