(ВИДЕО) Мистериозните линии на дланката. Што кажуваат тие?

|

Човечката дланка ги крие невидени тајни за минатото, сегашноста и иднината. Да ги научите едноставно морате да ги „прочитате“. За да го направите ова, треба да ја разбирате хиромантијата или гледењето на рака.

За некои хиромантијата е псевдонаучен метод за други е уметност, а трети ја гледаат како света наука, но без оглед на тоа како ја земате, тие се занимава со едно – „гатањето“ и анализа на карактерот, заснован на линиите, формата, големината и особеностите на човечката дланка.

Првите хироманти се верува дека се појавувале во древни времиња во источните цивилизации. Врската помеѓу раката и болестите е опишана во повеќето древни кинески учебници „Пен и Сао“ од пред 5000 години. За погодуваме на рацете зборуваат Ведите во древна Индија пред 3.000 години. Филозофот Питагора околу 550 години п.н.е. тврдел дека линиите на човечката дланка не се случајни, тие се ставаат таму од страна на боговите.

Бидејќи, од своето основање, хиромантијата беше света наука. Специјални свештеници – хироманти, кои биле во антички Египет, Вавилон, Елада, Рим. Дури називот „хиромантија“ е хеленскит – од „хеир“-рака и „мантеја“ – гатање.

Аристотел исто така пишувал за хиромантијата и му покажал на својот ученик Александар, големиот војсководец, како по раката да го препознава карактерот на неговите непријатели. Во минатото луѓето безрезервно верувале во таинствените линии на раката. Денес сепак, луѓето гледаат скептично на тоа и дефинираат дека гатањето на рака е шарлатанство.

Без разлика колку силен тој скептицизмот во однос на гатањето на рака, сепак можеби сте љубопитни да дознаете значењето на сите овие линии нацртани на вашата дланка. Погледнете што е значењето на главните линии на дланката и на што е поврзано секој од нив. Надворешниот дел на раката е поврзан со надворешната природа на човекот, а внатрешниот дел – со длабоката и скриена природа на личноста, со нејзиното минато и иднина.

Линија на живот

Линијата на животот започнува од кривата на раката и го опкружува возвишението на Венера. Јасна, долга и мазна линија покажува добро здравје и успех во животот. Тенка и нејасна линија – деликатно здравје и слабо експресивен карактер. Ако линијата на животот на почетокот е одвоена од линијата на умот, тоа значи автономија и определување. Чиста, јасна и долготрајна линија е живот со шанси во сите области.

Линијата на срцето

Црвената линија е поврзана со чувствата и емоционалниот живот. Многу долгата и правилна линија на срцето преку рака значи идеалист. Гранки на почетокот – љубовни врски. Далечната линија на прстите – независност и слобода на чувство. Кога е близу до прстите – љубомора и конзервативни наклонетости. Линијата на острови и синџир – изобилство и тешка контрола на чувствата. Отсуството на линија и слаба линија значи бездушност и љубов кон другите.

Линија на умот

Оваа линија покажува како нејзиниот сопственик се откажува од менталните способности кои му се дадени по природа. Оваа линија е добра. Нејзиниот слаб изглед зборува за слаб интелект. Ако линијата на умот започнува над линијата на животот, тоа значи дека човекот поседува талент, безгранична честољубивост и јасни аспирации. Според астрологијата постои уште еден начин за класификација на рацете, имено според четирите елементи: оган, земја, воздух и вода. Обликот на дланката и должината на прстите укажуваат на кој од елементите што ќе ги направи раката. На секоја рака можат да се видат осум рида – на Јупитер, Венера, Сатурн, Меркур, Луна, два на Марс и на сонцето (или Аполонов). Тие се прицврстени во нивната големина, форма, мекост и чекор.